Ipr_logo2
Mpp2
Mpp2 Přinášíme vám metropolitní územní plán.

Metropolitní plán poskytnutý Pirátskou stranou

A. Textová část

Krycí listy

Textová část

Odůvodnění, verze 2.0
Výrok, verze 2.0

B. Grafická část

Schémata

Výkresy odůvodnění

Výkresy závazné části