Ipr_logo2
Mpp2
Mpp2 Přinášíme vám metropolitní územní plán

Pirátská strana
Mikuláš Ferjenčík
T: 737 943 770
M: mikulas.ferjencik@pirati.cz
Facebook.com/CeskaPiratskaStranaPraha
Twitter.com/piratipraha

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Kancelář komunikace a prezentace
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
T: 236005020
M: skp_kom@ipr.praha.eu
Facebook.com/iprpraha
Twitter.com/iprpraha